Мұрагер журналына материал жариялау

«Мұрагер» Республикалық ғылыми-әдістемелік журналы санына өз жұмысыңызды жариялауға шақырамыз.

———————————

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында патриоттық тәрбиемен қатар оқытудың ерекшеліктері мен тиімділігін анықтау және жаңа форматтағы оқыту үрдісін ұйымдастыру бойынша тәжірибе алмасу.   Білім саласына елеулі үлес қосып жүрген педагогтардың  еңбектерін жинақтап, оларды шығармашылықпен айналысуына қолдау білдіру, педагогтардың интеллектуалды және шығармашылық қабілеттерін дамыту, ғылыми-зерттеу, шығармашылық ізденіске қызығушылығын арттыру, ғылыми білімдер мен білім саласында жоғары жетістіктерге жетуді насихаттау, мұғалімдерге әріптестерін балалар мен жастарды оқыту және тәрбиелеу мәселелері жөніндегі көзқарасымен таныстыруға мүмкіндік беру, қызықты педагогикалық тәжірибемен бөлісу, қоғамның назарын білім беру проблемаларына аудару басты мақсатымыз болып табылады.

———————————

   Ғылыми-әдістемелік жинаққа өз жұмыстарын мектеп және гимназия мұғалімдері, қосымша білім беру педагогтері, мектепке дейінгі балалар мекемелерінің тәрбиешілері, училищелер, техникумдар, колледждер, лицейлер, ЖОО оқытушылары және студенттер, жасөспірімдер, жастармен жұмыс істейтін басқа да педагогтар жолдай алады.

Журнал санына: кез келген пән бойынша сабақ әзірлемелері , сыныптан тыс іс-шаралар әзірлемелері,авторлық бағдармалар, әдістемелік құралдар, оқу-әдістемелік әзірлемелер, ғылыми мақала, ашық сабақ, тәрбие сағаттары, ғылыми жобалар, ғылыми баяндамалар, мақалалар, коуч сабақ жоспарлары т.б  қабылданады.

«Мұрагер» ғылыми-әдістемелік журналына қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде материалдар қабылданады.

———————————

«Мұрагер» ғылыми-әдістемелік журналы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің №KZ65VPY00030190 куәлігімен бекітілген.

———————————

Қатысушылардың жұмыстары Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің мерзімді басылымды, ақпараттық агенттікті және интернет-басылымды тіркеу туралы №KZ65VPY00030190 лицензиялық куәлігі бар Murager Education – «Мұрагер» білім порталының сайтына жарияланып, халықаралық ISBN кодымен «Мұрагер» ғылыми-әдістемелік журналының кезекті басылымына енеді.

Дайындалған жұмыс, толтырылған қатысушы сұранысы, жарна түбіртегі ұйымдастырушының электрондық поштасына жіберілуі керек:

— Журналдағы жарияланым авторлық сыйақысыз жүзеге асырылады.

— Автор журналға материалды кез келген нысанда және заңға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен, соның ішінде Интернет желісіне материалды орналастыру құқығын қоса, бірақ шектелмей пайдалануға ерекше құқық береді.

— Журнал материалды пайдалану кезінде автордың атын көрсетуге міндеттенеді .

— Автор материалға Барлық құқықтар оған жеке немесе өтініште көрсетілген тең авторлармен бірге тиесілі екеніне кепілдік береді.

———————————

Сұраныс үлгісін жүктеп алу:

———————————

Топтама материалдарын рәсімдеуге қойылатын техникалық талаптар:

 • Баяндама (мақала, ашық сабақ т.б) мәтіні 4 парақтан аспауы қажет және Word мәтіндік редакторы бойынша жазылу керек:
 • Бет параметрлері: сол жағы – 2 см., оң жағы 2 см., жоғары және төменнен 2 см
 • Шрифт: Times New Roman (кегль 14)
 • Жолдарының арасы 1 интервал
 • Азат жолдың басталуы 1,25 см
 • Мақала атауы майлы бояумен ортаға жазылуы тиіс.
 • Мақала парақтары нөмірленбейді.
 • Ұйымдастыру  алқасы  мақалалар мазмұнына жауап бермейді.
 • Презентация, PDF құжаттар қабылданбайды.
 • Word құжат “Книжный” форматта жазылуы міндетті.

Ұжымдық жұмыстарды ресімдеу кезінде әрбір қатысушы үшін бөлек сұраныс толтырылып, бөлек ұйымдастыру жарнасы төленеді және әрбір қатысушыға жеке марапат тағайындалады.

———————————

«Мұрагер» ғылыми-әдістемелік журналына

материал қабылдау жарнасы – 6500 теңге

Марапат

 • «Мұрагер» білім порталы сайтына және «Мұрагер» республикалық ғылыми-әдістемелік журналына мақала жариялау және жарияланғанын растайтын сертификат.
 • «Мұрагер» білім порталы ұйымдастырған Республикалық ұстаздар байқауының дипломы.
 • Журналдың және марапат қағаздардың түпнұсқасын Казпочта қызметі арқылы жолдау.

Барлық құжаттар мен журналдың түп нұсқасы Қазпочта қызметі арқылы сіздің мекен-жайға 10 күн көлемінде жолданады.

———————————

Қабылдау және нәтиже уақыты

—-

Ғылыми-әдістемелік журналдың, сертификат және дипломдардың электронды нұсқасы жұмыс жолдағаннан кейін екі жұмыс күні ішінде қатысушының эл.почтасына жолданады.

Қатысушы журналдың, марапат қағаздардың электронды нұсқасын тексеріп, басып шығаруға рұқсатын бергеннен кейін, 10 күн көлемінде Қазпочта қызметі арқылы журналдың және марапат қағаздардың түп нұсқасын ала алады.

———————————

Жарнаны келесі реквизиттер бойынша төлеуге болады:

Kaspi GOLD картасы (

Kaspi приложение арқылы төлем жасау (Платежи – Образование – Доп. образование –)

Qiwi кошелек шотын толтыру (кошелек номері: )

Beeline мобильдік операторының теңгеріміне бірлік салу (номер:)

———————————

Қосымша ақпарат

Анықтама телефондары:

E-mail:

Сайт:

Instagram:

Жұмыс уақыты: 09:00 – 19:00.

Демалыс күндер: сенбі, жексенбі.

Республиканский педогогический,

научно-методический журнал «Мурагер»

Приглашаем Вас опубликовать свою работу в Республиканском сборнике научно-методических материалов «Мурагер».

———————————

   Сбор трудов педагогов, внесших значительный вклад в образование, поддержка их творческой деятельности, развитие интеллектуальных и творческих способностей педагогов, повышение интереса к научным исследованиям, творческим занятиям, пропаганда высоких достижений в науке и образовании, предоставление возможности педагогам познакомить коллег со своими взглядами на проблемы обучения и воспитания детей и молодежи, распространение интересного педагогического опыта, акцентирование внимание общества на проблемах образования является нашей главной целью.

———————————

   Опубликовать свою работу в Республиканском сборнике научно-методических материалов могут учителя школ и гимназий, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских дошкольных учреждений, преподаватели училищ, техникумов, колледжей, лицеев, вузов и другие педагоги, работающие с детьми, подростками, молодежью.

В журнал принимаются: конспекты занятий, разработки уроков по любой дисциплине, разработки внеклассных мероприятий, авторские программы, методические пособия, разработки сценариев внеклассных мероприятий, учебно-методические разработки, научные статьи, открытый урок, классные часы, научные проекты, научные доклады, поурочные планы и другие работы. 

В номер журнала принимаются материалы на казахском, русском, английском языках.

———————————

Научно-методический журнал “Мурагер” поставлен на учет свидетельством №KZ65VPY00030190 Министерство информации и общественного развития РК.

———————————

Материалы всех участников  будут размещены на сайте www.murager.info , будут включены в очередной номер научно-методического журнала «Мурагер» с присвоением международного кода ISBN. Научно-методический журнал «Мурагер» утвержден и имеет лицензию свидетельством № №KZ65VPY00030190  министерства информации и общественного развития РК.

Публикацию, заполненную заявку, квитанцию об оплате орг.взноса участник должен отправить на электронный адрес организатора:

———————————

Cкaчaть образец заявки:

Авторское право

— Публикация в журнале осуществляется без выплаты авторского вознаграждения.

— Автор предоставляет журналу неисключительное право использовать материал в любой форме и любым, не противоречащим закону способом, включая, но не ограничиваясь, право на размещение материала в сети интернет.

— Журнал обязуется при использовании материала указывать имя автора

— Автор гарантирует, что все права на материал принадлежат ему лично либо совместно с соавторами, указанными в заявке.

———————————

Технические требования к оформлению материала сборника:

Объем текста в материалах должен быть не более 4 страниц. Публикация и заявка должен быть в формате Word

Параметры страницы: левая, правая, верхняя и нижняя сторона — 2 см

Шрифт: Times New Roman (кегль 14)

Межстрочный интервал: 1

Начало абзаца 1,25 см

Название статьи должно быть написано жирным шрифтом по центру.

Страницы статьи не нумеруется.

За содержания статьи организаторы не ответственны.

Презентация, документы в формате PDF не принимаются.

Ориентация страниц Word документа “Книжная”.

При выполнении командной работы на каждого участника заполняется отдельная заявка, оплачивается отдельный организационный взнос и каждому участнику назначается отдельные наградные материалы.

———————————

Цена приема материала в научно-методический журнал «Мурагер» — 6500 тг.

  ———————————

Перечень услуг, входящих в стоимость

Публикация материала на сайте интеллектуального образовательного портала «Мурагер», в сборнике научно-методического журнала «Мурагер» и сертификат о публикации.

Диплом Республиканского конкурса для педагогов организованный интеллектуально образовательным порталом «Мурагер».

Расходы по отправке журнала и наградных материалов по РК через службу Казпочты.

Все документы и оригинальная версия журнала будет отправлены на ваш адрес в течение 10 дней через службу Казпочты.

———————————

 Прием работ и результаты

——

Электронная версия научно-методического журнала, сертификаты и дипломы будут высланы на электронную почту участника в течение двух рабочих дней после отправки работы.

После проверки электронной версии журнала, наградных материалов и дачи разрешения на их печать, участник может получить оригинальную версию журнала и наградных материалов через службу Казпочты в течение 10 дней.

———————————

Реквизиты для оплаты:

Карта Kaspi GOLD (

Оплата через Kaspi приложение (Платежи – Образование – Доп. образование –)

Пополнение счета Qiwi кошелька (номер кошелька:)

Пополнение баланса мобильного оператора Beeline (номер:)

———————————

Дополнительная информация

Телефон для справок:

E-mail:

Сайт:

Instagram:

Время работы: 09:00 – 19:00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.